PENTRU FIECARE

copil județ lucrător cu copiii lucrător cu preșcolarii lucrător cu preadolescenții lucrător cu adolescenții părinte

City Kids

CityKids este o lucrare de pionierat a AMEC din Europa.

Scopul principal este să lucrăm împreună cu bisericile locale, astfel încât copiii nemântuiţi din oraşele noastre să nu aibă doar posibilitatea să audă Evanghelia, ci să intre în legătură directă cu o biserică, şi aceasta să continue să slujească nevoilor copiilor.
Evenimentele pentru CityKids oferă bisericii instruire și antrenament pentru o varietate de metode și activități pentru cei ce doresc și planifică să facă o evanghelizare.

73% din populaţia Europei se găseşte în zonele urbane. Tendinţa de urbanizare în Europa continuă să crească (1-3% anual).
Domnul Isus a poruncit urmaşilor Lui să meargă şi să facă ucenici din toate naţiunile – mulţi copii din aceste naţiuni se găsesc astăzi în oraşele noastre. Cu 2.000 de ani în urmă, Dumnezeu Şi-a zidit biserica Sa din oameni care locuiau în oraşe – cartea Faptele Apostolilor consemnează aceasta. Lumea de astăzi este asemănătoare – numai dacă cucereşti oraşul, cucereşti lumea. Nicicând centrele urbane nu au avut atâta semnificaţie şi putere.

Dumnezeu poate să facă din nou ce a făcut cu 2.000 de ani în urmă. De fapt, El poate să facă ceva mai măreţ, deoarece El este Dumnezeu, şi oraşele noastre au un potenţial extraordinar de creştere a posibilităţilor de răspândire a Evangheliei.

(„De ce sunt importante oraşele: pentru Dumnezeu, cultură şi biserică”, de Stephen T. Um. şi Justin Buzzard. Crossway Pub.)